Ďalšie súvisiace dokumenty


  1. Všeobecné usmernenie regulačného úradu k auditom informačnej bezpečnosti  Určené pre oblasť vykonávania zákonom stanovených bezpečnostných auditov, ktoré sú súčasťou bezpečnostnej politiky podniku za účelom udržiavania bezpečnosti a integrity sietí a služieb poskytovaných užívateľom.