Vyhodnotenie činnosti za rok 2020


Stránka zobrazuje vyhodnotenie činnosti portálu "Bezpečnosť a integrita" za rok 2020 a zobrazuje niektoré štatistické údaje vypočítané z podávaných správ o bezpečnostných incidentoch. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) v spolupráci s Výskumným ústavom spojov v roku 2014 vyvinul nástroj pre on-line nahlasovanie správ o bezpečnostných incidentoch, týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, ktorý nahradil elektronické formuláre zasielané e-Mailom. Takýto nástroj umožňuje národným regulačným orgánom väčšiu kontrolu nad nahlasovanými údajmi ako aj lepší prístup k údajom o incidentoch.


Regulačnému úradu sú povinní podávať hlásenia o incidentoch poskytovatelia, ktorí poskytujú tieto elektronické komunikačné služby a siete.

  1. Pevná telefónia (PSTN,VoIP,xDSL,CATV,Optika, atď.)
  2. Mobilná rádiová telefónia (GSM,UMTS,LTE, atď.)
  3. Prístup k internetu cez pevnú sieť (PSTN,VoIP,xDSL,CATV,Optika, atď.)
  4. Prístup k internetu cez mobilnú rádiovú sieť (GSM,UMTS,LTE, atď.)Na nasledujúcom grafe je zobrazený počet incidentov od začiatku roka a ich rozdelene na jednotlivé mesiace. Týmto spôsobom sa dá lepšie odhadnúť, v ktorom mesiaci v roku sa vyskytuje najviac incidentov. Celkový počet incidentov od začiatku roka je 17.


Obr.1. Počet incidentov od začiatku roka a ich rozdelene na jednotlivé mesiace.

Príčiny výpadkov


Na nasledujúcom grafe je zobrazený počet incidentov od začiatku roka a príčina, ktorá spôsobila výpadok. Za jedným incidentom môže byť aj niekoľko príčin súčasne, preto súčet incidentov v jednotlivých častiach grafu sa nemusí rovnať celkovému počtu incidentov.

Celkový počet výpadkov za rok 2020 bol 17.Obr.2. Príčiny výpadkov.

Dopad incidentov na jednotlivé sektory elek. komunikácií


Nasledujúci graf zobrazuje počet incidentov od začiatku roka a dopad na jednotlivé segmenty elektronických komunikácií. Súčet incidentov zo všetkých segmentov elektronických komunikácií sa nemusí rovnať skutočnému počtu pridaných incidentov, pretože jeden incident môže mať dopad na viacero segmentov súčasne a preto môže byť jeden incident pripočítaný k viacerým segmentom, alebo môže byť pridaný incident, ktorý nezapríčiní výpadok siete, potom nemusí súčet incidentov z jednotlivých segmentov dosahovať počtu skutočne pridaných incidentov.

Celkový počet výpadkov za rok 2020 bol 17.Obr.3. Dopad incidentov na jednotlivé sektory elek. komunikácií

Dopad incidentov na služby


Nasledujúci graf zobrazuje počet incidentov a ich dopad na jednotlivé služby elektronických komunikácií. Súčet incidentov z jednotlivých služieb sa nemusí rovnať celkovému počtu incidentov, pretože jeden incident môže postihnúť viacero služieb súčasne, a preto môže byť jeden incident pripočítaný k viacerým službám, alebo môže byť pridaný incident, ktorý nezapríčiní výpadok žiadnej služby, potom nemusí súčet incidentov z jednotlivých služieb dosahovať počtu všetkých incidentov od začiatku roka.Obr.4. Dopad incidentov na služby

Výpadok účastníkov v jednotlivých mesiacoch roka


Nasledujúci graf zobrazuje počet účastníkov všetkých služieb, ktorých sa výpadok dotkol v podobe výpadku hociktorej služby.Obr.5. Výpadok účastníkov v jednotlivých mesiacoch rokaĎalšie štatistické údaje


Nasledujúca tabuľka zobrazuje ďalšie štatistické údaje.

Počet nájdených záznamov v databáze hlásení: 22

Por.čísloParameter Počet
1Celkový počet hlásení (záznamov) za rok 202022
2Celkový počet incidentov za rok 202017
3Celkový počet doplňujúcich hlásení za rok 20205
4Celkový počet zasiahnutých používateľov za rok 20201642802
5Priemerný počet zasiahnutých používateľov za rok 202096635.41
6Priemerný percentuálny počet zasiahnutých používateľov za rok 202031.41 [%]

Všetky údaje sa vypočítavajú v reálnom čase a sú tak okamžite aktualizované. Presnosť štatistických údajov je závislá od presnosti údajov poskytovaných od poskytovateľov služieb a infraštruktúr elektronických komunikácií.