Oznamy


- Upozorňujeme na aktualizáciu dokumentu Zoznam podnikov, ktoré si splnili povinnosť nahlásenia kontaktnej osoby.

Aktualizované: 06. februára 2015.

- Upozorňujeme na zverejnenie dokumentu Article 13a ENISA Technical Guideline On Security Measures v2_0.pdfTechnical guideline on incident reporting v2_0.pdf,v časti Ďalšie dokumenty ENISA

Aktualizované: 20. novembra 2014.

- Upozorňujeme na zverejnenie dokumentu  Annual Incident Reports 2013.pdf, v časti Ďalšie dokumenty ENISA

Aktualizované: 17. septembra 2014.

- Upozorňujeme na aktualizáciu dokumentu  PGP klúč.

Aktualizované: 19. novembra 2013.

- Upozorňujeme na zverejnenie dokumentu  Annual Incident Reports 2012.pdf, v časti Ďalšie dokumenty ENISA

Aktualizované: 4. septembra 2013.