Kontakty


Adresa pre agendu Bezpečnosť a integritu, Ochrana osobných údajov:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor technickej regulácie
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

E-mailová adresa pre agendu Bezpečnosť a integrita:

integrita@teleoff.gov.sk

E-mailová adresa pre agendu Ochrana osobných údajov:

oou@teleoff.gov.sk

Telefonický kontakt:

Bezpečnosť a integrita:

+421 2 57 881 458
+421 2 57 881 456

Ochrana osobných údajov:

+421 2 57 881 458
+421 2 57 881 456

Faxový kontakt:

+421 2 52 932 096