Vyhodnotenie činnosti za rok 2017


Stránka zobrazuje vyhodnotenie činnosti portálu "Bezpečnosť a integrita" za rok 2017 a zobrazuje niektoré štatistické údaje vypočítané z podávaných správ o incidentoch. Regulačný úrad elektronických komunikácií a poštových služieb s Výskumným ústavom spojov n.o. v roku 2014 vyvinul nástroj pre podávanie správ on-line incidentov, ktorý nahradil elektronické formuláre zasielané e-Mailom. Takýto nástroj umožňuje národným regulačným orgánom väčšiu kontrolu nad nahlasovanými údajmi ako aj lepší prístup k údajom o incidentoch.


Regulačnému úradu by mali podávať hlásenia o incidentoch poskytovatelia, ktorý poskytujú tieto komunikačné služby a siete.

  1. Pevná telefonia (PSTN,VoIP,xDSL,CTV,Optika, atď.)
  2. Mobilná rádiová telefonia (GSM,UMTS,LTE, atď.)
  3. Prístup k internetu cez pevnú sieť (PSTN,VoIP,xDSL,CTV,Optika, atď.)
  4. Prístup k internetu cez mobilnú rádiovú sieť (GSM,UMTS,LTE, atď.)Na nasledujúcom grafe je zobrazený počet incidentov od začiatku roka a ich rozdelene na jednotlivé mesiace. Týmto spôsobom sa dá lepšie odhadnúť, v ktorom mesiaci v roku sa vyskytuje najviac incidentov. Celkový počet incidentov od začiatku roka je 17.


Obr.1. Počet incidentov od začiatku roka a ich rozdelene na jednotlivé mesiace.

Príčiny výpadkov


Na nasledujúcom grafe je zobrazený počet incidentov od začiatku roka a príčina, ktorá spôsobila výpadok. Za jedným incidentom môže byť aj niekoľko príčin súčasne, preto súčet incidentov v jednotlivých častiach grafu sa nemusí rovnať celkovému počtu incidentov.

Celkový počet výpadkov za rok 2017 bol 17.Obr.2. Príčiny výpadkov.

Dopad incidentov na jednotlivé sektory elek. komunikácií


Nasledujúci graf zobrazuje počet incidentov od začiatku roka a dopad na jednotlivé sektory elektronických komunikácií. Súčet incidentov zo všetkých sektorov elektronických komunikácií sa nemusí rovnať skutočnému počtu pridaných incidentov, pretože jeden incident môže mať dopad na viacero sektorov súčasne a preto môže byť jeden incident pripočítaný k viacerým sektorom, alebo môže byť pridaný incident, ktorý nezapríčiní výpadok siete, potom nemusí súčet incidentov z jednotlivých sektorov dosahovať počtu skutočne pridaných incidetov.

Celkový počet výpadkov za rok 2017 bol 17.Obr.3. Dopad incidentov na jednotlivé sektory elek. komunikácií

Dopad incidentov na služby


Nasledujúci graf zobrazuje počet incidentov a ich dopad na jednotlivé služby elektronických komunikácií. Súčet incidentov z jednotlivých služieb sa nemusí rovnať celkovému počtu incidetov, pretože jeden incedent môže postihnúť viacero služieb súčasne, a preto môže byť jeden incident pripočítaný k viacerým službám, alebo môže byť pridaný incident, ktorý nezapríčiní výpadok žiadnej služby, potom nemusí súčet incidentov z jednotlivých služieb dosahovať počtu všetkých incidentov od začietku roka.Obr.4. Dopad incidentov na služby

Výpadok účastníkov v jednotlivých mesiacoch roka


Nasledujúci graf zobrazuje počet účastníkov všetkých služieb, ktorých sa výpadok dotkol v podobe výpadku hociktorej služby.Obr.5. Výpadok účastníkov v jednotlivých mesiacoch rokaĎalšie štatistické údaje


Nasledujúca tabuľka zobrazuje ďalšie štatistické údaje.

Počet nájdených záznamov v databáze hlásení: 23

Por.čísloParameter Počet
1Celkový počet hlásení (záznamov) za rok 201723
2Celkový počet incidentov za rok 201717
3Celkový počet doplňujúcich hlásení za rok 20174
4Celkový počet zasiahnutých používateľov za rok 2017705629
5Priemerný počet zasiahnutých používateľov za rok 201741507.59
6Priemerný percentuálny počet zasiahnutých používateľov za rok 201728.02 [%]

Všetky údaje sa vypočítavajú v reálnom čase a sú tak okamžite aktualizované. Presnosť štatistických údajov je závislá od presnosti údajov poskytovaných od poskytovateľov služieb a infraštruktúr elektronických komunikácií.