Zoznamy kvalifikovaných nezávislých osôb - audítorov


Na zabezpečenie základných parametrov pre udržanie integrity a bezpečnosti siete a poskytovanie služieb užívateľom si musí každý podnik poskytujúci telekomunikačné služby viesť bezpečnostnú politiku, ktorej súčasťou je dodržiavanie minimálnych bezpečnostných opatrení. Súčasťou týchto minimálnych bezpečnostných opatrení je aj realizácia bezpečnostného auditu, ktorý má byť vykonaný kvalifikovanou nezávislou osobou a v súlade s medzinárodnými normami a štandardami, určených v Opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. mája 2012, č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb (ďalej len Opatrenie). Pre tieto účely RÚ zverejňuje na zorientovanie a samotný výber audítora zoznamy fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti na území Slovenskej republiky. Výber audítora nie je obmedzený len na tieto zverejnené zoznamy. Zoznam fyzických osôb bol zistený prieskumom informačných prostriedkov, zoznam právnických osôb bol vypracovaný na základe výzvy zverejnenej formou tlačovej správy zo dňa 8.8.2012. Zverejňujeme zoznam ISACA certifikovaných osôb pre vykonávanie auditov v oblasti informačných systémov  http://www.isaca.sk/priprava-na-certifikaty/zoznam-drzitelov-certifikatov/, ako zoznam fyzických osôb pôsobiacich v tejto oblasti. Zoznam právnických osôb, ktoré sa prihlásili na základe výzvy zverejňujeme formou tabuľky. Tabuľka bude v budúcnosti aktualizovaná na základe prihlásenia audítora v oblasti určenej Opatrením.
Zoznam audítorov – právnické osoby:
Por.čísloAudítorská spoločnosť AdresaInternetová stránkaPoužívané medzinárodné normy a smerniceOdpovedajúce certifikáty
1AllexisStaré Grunty 1/B, 841 04 Bratislavawww.allexis.skISO 27001DNV Certificate of Training - Information Security Management System Auditor/Lead Auditor
2CBsoft, s.r.o.Potočná 16, 909 01 Skalicawww.cbsoft.skISO 27001DNV Certificate of Training - Information Security Management System Auditor/Lead Auditor
3ESET, spol. s r.o.Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislavawww.eset.comCobiTCISA
4Ernst&Young k.s.Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislavawww.ey.comCobiT, ITIL, ISO 27001CISA, CRISC, CISM, CISSP, ITILver.3, Dutch accreditation council RvA pre Ernst & Young CertifyPoint B.V. Amsterdam
5EMM, spol. s r.o.Sekurisova 16, 841 02 Bratislavawww.emm.skCobit, ITILCISA, CRISC, CISM,ITILver.3
6FORWARDLine, a.s.Nám. T.G.Masaryka 46/1, 690 02 Břeclavwww.forwardline.czISO 27001:2005ISO 27001:2005 – Information Security Management System Auditor Conversion Training Course
7KPMG Slovensko, spol.s r.o.Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislavawww.kpmg.skCobiT, ISO/IEC 20000, ITILCISA, CISM, ISO/IEC 20000, ITILver.3
8LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným KošiceGavlovičova 9, 040 17 Košicewww.lynx.skCobiT, ITIL,CISA, CISM, CISSP, CBCP, ITILver.3
9TEMPEST, a.s.Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislavawww.tempest.skCobiT CISA, CISM, CISSP, CRISC
10TÜV SÜD, s.r.o.Jašíkova 6, 821 03 Bratislavawww.tuvslovakia.skISO/IEC 27001:2005Akreditácia SNAS č. R-074
11QSCert,s.r.o., ZvolenStrážska 7892, 960 01 Zvolenwww.qscert.skISO/IEC 27001:2005CISA, Akreditácia ČIA č.29/2013
12PQM, s.r.o., TrenčínMierové námestie 37, 911 62 Trenčínwww.pqm.skISO/IEC 27001:2006Inform.Security Man.Auditor / Lead Auditor, IOSEC SE, BRNO, ČR

Aktualizované 9.8.2013.