Elektronický zber dát
Vitajte v systéme Elektronického zberu dát (ďalej len „EZD“)
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „RÚ“).

Systém EZD je prístupný iba registrovaným užívateľom.
Pre prihlásenie do systému EZD zadajte, prosím, Vaše prihlasovacie údaje.

V prípade, že máte problém s prihlásením, kontaktujte prosím, pracovníkov RÚ na adrese:
eva.januskova@teleoff.gov.sk, peter.jarabek@teleoff.gov.sk alebo jakub.ciba@teleoff.gov.sk,

Na správne fungovanie tejto aplikácie je potrebné mať povolený Javascript...

 
Prihlásenie do systému
Informačná povinnosť prevádzkovateľa – podľa Nariadenia GDPR
Systém EZD je určený na vyplnenie a odovzdanie dotazníkov.
Po odovzdaní dotazníkov sú tieto uzamknuté, nie je možné ich editovať. Následne sú dotazníky kontrolované pracovníkmi RÚ.
V prípade potreby sú dotazníky vrátené k doplneniu (podnik je informovaný o tejto skutočnosti mailom).
Verifikované údaje sú zahrnuté do štatistík.
Správca