Pridelené čísla a kódy

Dátum aktualizácie: 12.06.2018

Vyberte: Hľadanie prideleného čísla
Prehľad pridelených čísel a kódov
    

Hľadanie prideleného čísla

Vyberte: Hľadať celé číslo
Hľadať podľa časti čísla (podľa zadaných počiatočných číslic)
Hľadať podľa čísla rozhodnutia (vyhľadáva v aktuálne platných oprávnených)
Hľadať podľa podniku
Zobraziť históriu čísla
      - Čísla zadávajte bez medzier!!! Číslo rozhodnutia zadávajte v tvare XXXX/XXX/RRRR napríklad 123/123/2012.
    
View Records
Počet nájdených záznamov: 2529
Číslo/Číselný rozsah Počet čísel Podnik Pridelené od Pridelené doČíslo rozhodnutia
EE 831Dialoga Servicios Interactivos, S.A.23.1.2016-3300/OTR/2015
EE 841Phoonio s.r.o.13.1.2016-3298/OTR/2015 R28
EE 851RadioLAN spol.s r.o.30.11.2015-3135/OTR/2015
EE 861Tivadar Petényi TP servis12.10.2015-3063/OTR/2015 R20
EE 871Axfone LLC, o.z.25.10.2017-2/OTR/2017
EE 881Localcom s.r.o.08.01.2015-2892/OTR/2014
EE 891UAB Raystorm OZPZO22.05.2014-1047/OTR/2014
EE 901Net-Connect s.r.o.03.04.2014-337/OTR/2014
EE 911VNET a.s.15.12.2013-3150/OTR/2013
EE 921IPfon, s.r.o. 01.06.2011-1067/12/2011
EE 931Private Moible s.r.o. (do22.6.2017TERRINVEST SLOVAKIA, s.r.o.)16.7.2017-2/OTR/2017
EE 951ha-vel Slovakia s.r.o.10.08.2008-1275/12/2008
EE 961UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.1.1.2016-205/12/2008
EE 971DSI DATA s.r.o.1.12.2013-3062/OTR/2013
EE 981ANTIK Telecom s.r.o. 27.12.2006-1366/12/2006
EE 991UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.21.11.2006-1309/12/2006
11 00 011Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 021Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 031Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 041Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 051Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 061Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 071Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 081Slovak Telekom, a.s.23.02.2011-110/12/2011
11 00 091Orange Slovensko, a.s.29.03.2011-244/12/2011
11 00 101Orange Slovensko, a.s.29.03.2011-244/12/2011
11 00 111Orange Slovensko, a.s.29.03.2011-244/12/2011
11 00 121Orange Slovensko, a.s.29.03.2011-244/12/2011
11 00 131Orange Slovensko, a.s.29.03.2011-244/12/2011
11 00 141Orange Slovensko, a.s.13.04.2015-489/OTR/2015