Pridelené čísla a kódy

Dátum aktualizácie: 04.06.2024

Vyberte: Hľadanie prideleného čísla
Prehľad pridelených čísel a kódov
    

Hľadanie prideleného čísla

Vyberte: Hľadať celé číslo
Hľadať podľa časti čísla (podľa zadaných počiatočných číslic)
Hľadať podľa čísla rozhodnutia (vyhľadáva v aktuálne platných oprávnených)
Hľadať podľa podniku
Zobraziť históriu čísla
      - Čísla zadávajte bez medzier!!! Číslo rozhodnutia zadávajte v tvare XXXX/XXX/RRRR napríklad 123/123/2012.
    
View Records
Počet nájdených záznamov: 2608
Číslo/Číselný rozsah Počet čísel Podnik Pridelené od Pridelené doČíslo rozhodnutia
019 011Orange Slovensko, a.s.01.01.2002-019/2001
019 101SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-182/12/2006(4)
019 121SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-182/12/2006(4)
019 131Slovanet, a.s.28.05.2003-14/2003
019 191Slovak Telekom, a.s.19.07.2000-7961/2000
019 201Slovak Telekom, a.s.02.02.2006-1681/12/2005
019 261Orange Slovensko, a.s.01.01.2002-019/2002
019 291SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-17099/2000L
019 921Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
019 931Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
019 961Slovak Telekom, a.s.08.06.2005-1218/12/2005
019 991Slovak Telekom, a.s.20.12.2004-1202/12/2004
02 20000000  až  02 20099999100000VNET a.s.16.09.2016-2781/OTR/2016 R17
02 20110000  až  02 201109991000Colt Technology Services GmbH, organizačná zložka Slovensko6.3.2021-9/OTR/2021
02 20111000  až  02 201119991000Colt Technology Services GmbH20.10.2023-18234/OREK/2023
02 20120000  až  02 2012999910000KOMPaaS.tech Kft. 27.1.2022-3721/OREK/2022
02 20200000  až  02 2020999910000Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002
02 20240000  až  02 2024999910000Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002
02 20250000  až  02 2025999910000Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002
02 20260000  až  02 2026999910000Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002
02 20270000  až  02 2027999910000Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002
02 20280000  až  02 2028999910000VM Telecom, s.r.o.09.10.2012-3529/OTR/2012
02 20290000  až  02 2029999910000Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002
02 20300000  až  02 20399999100000Slovanet, a.s.15.08.2010-1445/12/2009
02 20400000  až  02 20499999100000SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-1513/12/2007
02 20500000  až  02 20599999100000SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-1038/12/2006
02 20600000  až  02 20699999100000SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-2048/2002
02 20700000  až  02 20799999100000UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.21.04.2006-43/12/2006
02 20800000  až  02 20899999100000Slovanet, a.s.01.05.2003-9673/2002
02 20900000  až  02 20999999100000SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-182/12/2006